SÄH­KÖ­AU­TON LATAUS

Tapion Tuval­la ole­vat säh­kö­au­ton lataus­pis­teet ovat tois­tai­sek­si pois­sa käy­tös­sä latauso­pe­raat­to­rin vaih­don vuok­si. Lataus­pis­teet tule­vat heti käyt­töön kun uusi ope­raat­to­ri on asen­ta­nut tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet. Ilmoi­tam­me sivuil­lam­me uuden ope­raat­to­rin heti kun ovat teh­neet toimintapiteet.