FAT­BI­KE VUOKRAUS

Nyt pyö­räi­le­mään Giant ja Felt — merk­ki­sil­lä vuo­den 2023 mal­lin fat bike pyörillä

3 tun­tia 35 € 8 tun­tia 55 €

Tai säh­kö­avus­tei­sill Säh­kö­pyö­ril­lä vuo­si­mal­lia 2023

Hel­ka­ma jous­to säh­kö fat 

Tun­tu­ri jous­to ns. + koko renkailla

3 tun­tia 52 eur ja 8 tun­tia 78 eur

Ter­ve­tu­loa liikkumaan!