LOFT­RUM

Sex styc­ken två per­so­ners rum. I rum­men finns ett elekt­riskt vär­mee­le­ment, inga bekväm­lig­he­ter eller sängklä­der. Dusch- och toa­let­tut­rym­me­na finns ute på går­den. Loft­rum­men används endast på sommaren.