Saker att upple­va, göra och se

Hos oss hit­tar du föru­tom res­tau­rang- och över­natt­ningst­jäns­ter ett utom­hus­bad, kons­tuts­täll­nin­gar och oli­ka eve­ne­mang året om. De vac­kra naturs­ti­gar­na vid Sii­pon­jo­ki och Hiek­ka­sär­kät star­tar från Tapion Tupa, och dem kan du ta del av till exem­pel med en fat­bi­ke. Och allt finns precis vid riks­väg 8, på gån­gavstånd från Hiek­ka­sär­käts övri­ga tjäns­ter.

Föru­tom res­tau­rang- och logit­jäns­ter hit­tar du kons­tuts­täll­ning och oli­ka eve­ne­mang under hela året. De stors­lag­na naturs­ti­gar­na i Sii­po­jo­ki och Hiek­ka­sär­kät utgår från Tapion Tupa, dit du till och med kan åka med en Fat­bi­ke-cykel som hyrs av oss. På som­ma­ren kan vat­te­nen­tusias­ter sval­ka sig i vår vattenpark.

Tapio­land — vesi­pe­don unelma

På som­ma­ren nju­ter vi av var­ma vatt­net i utom­hus­ba­det Tapio­land. Här finns bas­tur, duschar och en vattenrutschkana.

Hyr­ning av Fatbike

Hyr en fat­bi­ke på Tapion Tupa. Gör en utflykt i natu­ren kring sand­dy­ner­na längs fina stigar.

Kons­tuts­täll­nin­gar

På vår gård finns skickligt sni­da­de träs­kulp­tu­rer, och inom­hus ord­nar vi kons­tuts­täll­nin­gar av hög kva­li­tets som byts var­je månad.

Loka­la möjligheter

De vac­kra naturs­ti­gar­na vid Sii­pon­jo­ki och Hiek­ka­sär­kät star­tar från Tapion Tupa, och dem kan du ta del av till exem­pel med en fat­bi­ke.

Vi har gån­gavstånd till alla Hiek­ka­sär­kät tjänster!

Tapios butik längs väg 8 erb­ju­der sina kun­der mat och presenter.