Loka­ler för fes­ter och konferenser

Utsökt mat, triv­sam mil­jö och bra ser­vice ska­par en trev­lig stäm­ning på kon­fe­ren­sen. Hos oss får du kom­pe­tent ser­vice och hjälp med att pla­ne­ra och arran­ge­ra dina eve­ne­mang. Det finns loka­ler i oli­ka stor­le­kar för kon­fe­ren­ser och fes­ter att väl­ja bland. 

Arran­ge­ra en bätt­re konferens

Kon­fe­ren­sen går bra om man då och då tar en paus med läc­ker mat eller kaf­fe med en nygräd­dad bul­le. Under fle­ra dagar lån­ga kon­fe­ren­ser är det bra att då och då vädra tan­kar­na till exem­pel genom att göra en liten vandring i Sii­pon­jo­kis vac­kra natur. Frå­ga oss även om tips för att arran­ge­ra en ännu bätt­re konferens.

Ett utmärkt boen­deal­ter­na­tiv för kon­fe­rensgrup­per på 10–20 per­so­ner är det idyl­lis­ka Pytin­ki och de nya lägen­he­ter­na i Tapion­kei­das. Be om en offert.

Tapios övre våning

Kon­fe­rens­lo­kal för 10–60 per­so­ner
I kon­fe­rens­lo­ka­len finns video­ka­non och tråd­löst internet

Pano­ra­ma­bild från övre vånin­gens sto­ra konferenslokal

Pano­ra­ma­bild från övre vånin­gens andra konferenslokal

Tapios nedre våning

En ljus och stäm­nings­full kon­fe­rens­lo­kal för mindre grup­per
Kon­fe­rens­lo­kal för 5–10 per­so­ner
I kon­fe­rens­lo­ka­len finns video­ka­non och tråd­löst internet

Pano­ra­ma­bild från nedre vånin­gens restaurang

Pano­ra­ma­bild från nedre vånin­gens kabinett

Pytin­ki

I stäm­nings­ful­la Pytin­ki finns boen­de­möj­lig­he­ter för 20 per­so­ner och en gemen­sam stors­tu­ga, där det går att arran­ge­ra kon­fe­ren­ser i avs­kild­het.
Möj­lig­het att få video­ka­non till lokalen.

Tapion Kota

På går­den vid Tapion Tupa finns en stäm­nings­full kåta.
Där är det möj­ligt att arran­ge­ra små kon­fe­ren­ser kring en stäm­nings­full bra­sa eller spen­de­ra en kväll i goda vän­ners sällskap.

KOKOUS- JA JUHLAPAKETIT

Mikä­li kokous- tai juh­la­pa­ke­teis­tam­me ei löy­dy sopi­vaa niin otam­me mie­lel­läm­me toi­vo­muk­sen ja teem­me tarjouksen.

Päi­vän kokous

VAIH­TOEH­TO 1
Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet; tulo­kah­vit ja rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä.
2–10 hen­ki­löl­le
11- 60 henkilölle

VAIH­TOEH­TO 2
Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet; tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä ja pää­tös­kah­vit
2–10 hen­ki­löl­le 

Yliyön kokous A

Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet, tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä, ilta­päi­vä­kah­vit,
Kala­jo­ki­nen Pitoa­te­ria nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamu­pa­la, aito koti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä ja päätöskahvit.

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 1
2–4 hen­gen huo­ne Pytin­gis­sä+
4 hlö sau­nal­li­set pari­ta­lot
4–10 hen­ki­löl­le
11–40 hen­ki­löl­le

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 2
Tapion­kei­das loma­huo­neis­tot
4–10 hen­ki­löl­le
11–20 hen­ki­löl­le

Yliyön kokous B

Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet, tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä,
ilta­päi­vä­kah­vit, Kala­jo­ki­nen Pitoa­te­ria nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamu­pa­la, aito koti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä ja päätöskahvit.

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 1
2–4 hlö huo­ne Pytin­gis­tä +
4 hlö sau­nal­li­set pari­ta­lot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–40 hen­ki­löl­le

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 2
Tapion­kei­das loma­huo­neis­tot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–20 hen­ki­löl­le

Kah­den yön kokous

Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet, tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan
nou­to­pöy­däs­tä, ilta­päi­vä­kah­vit, päi­väl­li­nen nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamu­pa­la, aito koti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä, kokous­kah­vit, Kala­jo­ki­nen Pitoa­te­ria nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamupala

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 1
2–4 hlö huo­ne Pytin­gis­tä +
4 hlö sau­nal­li­set pari­ta­lot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–20 hen­ki­löl­le
21–40 hen­ki­löl­le

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 2
Tapion­kei­das loma­huo­neis­tot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–20 hen­ki­löl­le

Juh­la­me­nu 1

Nou­to­pöy­däs­tä:

 • nau­dan­pais­ti
 • yrt­ti­kas­ti­ke
 • mehe­vä perunapaistos
 • huna­ja­pork­ka­nat
 • kei­tet­ty parsakaali
 • munat yrt­ti­kas­tik­kees­sa
 • juus­to-kala­sa­laat­ti
 • vih­reä­sa­laat­ti
 • Tapion Tuvan leivät
 • koti­kal­ja, mai­to, vesi
 • kah­vi
 • kar­pa­lo­hyy­te­lö

       25,00 euroa/hlö

Juh­la­me­nu 2

Kala­pöy­tä

Nou­to­pöy­däs­tä:

 • läm­min kalaruoka
 • graa­vi­lo­hi
 • kala­hyy­te­lö
 • sinap­pi­si­la­kat
 • sit­ruu­na­si­la­kat
 • suu­ta­rin lohi
 • sipu­li­sil­li
 • kalai­nen salaatti
 • vih­reä­sa­laat­ti
 • peru­nat
 • Tapion Tuvan leivät
 • koti­kal­ja, mai­to, vesi
 • tyr­ni­kiis­se­li + kermavaahto

       25,50 euroa/hlö

 Tilauk­sis­sa ryh­mä­ko­ko vähin­tään 15 hlöä.

Juh­la­me­nu 3

Kala­jo­ki­nen Pitoateria

Nou­to­pöy­däs­tä:

 • liha­pöys­ti
 • kala­ruo­ka
 • peru­nat
 • pork­ka­na­laa­tik­ko
 • lant­tu­laa­tik­ko
 • 3 lajia salaattia
 • 3 lajia maustekalaa
 • puo­luk­ka­sur­vos
 • Tapion Tuvan leivät
 • koti­kal­ja, mai­to, vesi
 • punai­nen hera tai kar­pa­lo­kiis­se­li + kermavaahto

        27,00 euroa/hlö