Ett kafé och res­tau­rang väl värd ett besök

I vår res­tau­rang ser­ve­rar vi alla dagar rejäl öster­bott­nisk mat – när­pro­duce­rad, äkta, ren och hem­la­gad. I kaféet får du var­je dag våra beröm­da mun­kar, gri­sar och bul­lar som vi själ­va bakar. Vi bakar alla våra pro­duk­ter själ­va, och de sma­kar underbart!

Lunch av när­pro­duce­ra­de råva­ror var­je dag

Vår tra­di­tio­nel­la buffé dukas upp var­je dag. Det finns var­ma rät­ter, inlagd fisk, sal­la­der, hem­bakt bröd, svagdric­ka, mjölk samt läc­kra efter­rät­ter med kaf­fe. Lunch­buffén dukas upp var­je dag från mån­dag till fre­dag kloc­kan 11.00–15.00 samt lör­dag och sön­dag kloc­kan 11.00–16.00. God mat är en del av semesterfirandet.

Festca­te­ring

Hos oss arran­ge­rar du lyc­ka­de fes­ter, sto­ra eller små famil­je­fes­ter. Det finns 120 plat­ser i vår res­tau­rang och 60 plat­ser i kaféet. Des­su­tom finns det tre kon­fe­rens­lo­ka­ler för 10–60 per­so­ner. Läc­ker mat, triv­sam mil­jö och bra ser­vice ska­par en oförglöm­lig stäm­ning på din fest. Du får sak­kun­nig ser­vice och hjälp med att pla­ne­ra och arran­ge­ra din fest av vårt för­sälj­nings­team, tfn (08) 466 622.

Mat och kaf­fe för grup­per – även ute i naturen

Vi ord­nar oförglöm­li­ga utflyk­ter ut i natu­ren och till vinds­kydd, där vi bju­der på god mat ute i det fria. Vi skräd­dar­syr en meny för just din grupp. Vår specia­li­tet är en festmål­tid på Kala­jo­ki-vis, där buffén dig­nar av tra­di­tio­nell mat från Mel­lers­ta Österbotten.