ROMAN­TIS­KA BODAR

Det finns roman­tis­ka bodar för 2–8 per­so­ner. I bodar­na finns kokplat­ta, kylskåp och elekt­riskt vär­mee­le­ment, inga sängklä­der. Dusch- och toa­let­tut­rym­me­na finns ute på går­den. Bodar­na används endast på som­ma­ren.
Boen­depri­set inklu­de­rar: fru­kost, inget lin­ne. 
En husd­jur til­lägg på (10€)
Lin­ne (10€)

Boen­depri­set inklu­de­rar: nor­mal slutstädning