Inkvar­te­ring och husvagnsområde

Våra boen­deal­ter­na­tiv omfat­tar bland annat lägen­he­ter i Tapion­kei­das, par­hus, stäm­nings­ful­la Pytin­ki, Wäen­tu­pa och roman­tis­ka bodar, som används under som­ma­ren. Vi kan erb­ju­da inkvar­te­ring sam­ti­digt för omkring 150 per­so­ner på som­ma­ren och omkring 100 per­so­ner vin­ter­tid. All inkvar­te­ring finns nära huvud­bygg­na­den. För hus­vagn­sä­ga­re finns det säsongsplat­ser året om.

Boka direkt via oss

Om du bokar rum direkt via oss beta­lar du ett förmån­li­ga­re pris och får flexibla avbok­nings­vill­kor. Du kan beta­la för boen­det när du anlän­der. 
08 466 622 eller tapiontupa@tapiontupa.com.

LÄGEN­HE­TER I TAPIONKEIDAS

Fyra styc­ken 6–8 per­so­ners lägen­he­ter i Tapion­kei­das som har bland annat två sov­rum, stug­kök, spis, disk­mas­kin, mik­rovåg­sugn, ame­ri­kanskt kylskåp, kaf­fe­ko­ka­re, vat­ten­ko­ka­re, damm­su­ga­re, tvätt­mas­kin, torkskåp, stryk­järn, bas­tu, toa­lett, öppen spis, kabel-tv, radio, car­port, ter­rass och sängkläder.

PAR­HUS

Sex styc­ken 4–6 per­so­ners par­hus­lä­gen­he­ter Lägen­he­ter­na har bland annat stug­kök, ett sov­rum, loft, öppen spis, spis, disk­mas­kin, ame­ri­kanskt kylskåp, kabel-tv, mik­rovåg­sugn, kaf­fe­ko­ka­re, vat­ten­ko­ka­re, damm­su­ga­re, bas­tu, toa­lett och sängkläder.

PYTIN­KI

Den genuint öster­bott­nis­ka går­den Pytin­ki är utmärkt för inkvar­te­ring till exem­pel av grup­per och kon­fe­rens­del­ta­ga­re. I Pytin­ki finns sex styc­ken två per­so­ners rum och två styc­ken fyra per­so­ners rum. I alla rum finns dusch, toa­lett, tv och sängklä­der. I Pytin­kis gemen­sam­ma stors­tu­ga finns kokplat­ta, mik­rovåg­sugn, kylskåp och öppen spis. Rum­men är MALO-klas­si­fice­ra­de *Bed & Break­fast. En del av rum­men lig­ger på övervåningen.

WÄEN­TU­PA

I Wäen­tu­pa finns fyra styc­ken fyra per­so­ners rum, och i alla rum finns kylskåp, toa­lett, hand­dusch och tv, inga sängklä­der. Rum­men lig­ger på övervåningen.

ROMAN­TIS­KA BODAR

Det finns roman­tis­ka bodar för 2–8 per­so­ner. I bodar­na finns kokplat­ta, kylskåp och elekt­riskt vär­mee­le­ment, inga sängklä­der. Dusch- och toa­let­tut­rym­me­na finns ute på går­den. Bodar­na används endast på sommaren.

LOFT­RUM

Sex styc­ken två per­so­ners rum. I rum­men finns ett elekt­riskt vär­mee­le­ment, inga bekväm­lig­he­ter eller sängklä­der. Dusch- och toa­let­tut­rym­me­na finns ute på går­den. Loft­rum­men används endast på sommaren.

HUS­VAGN­SOMRÅ­DE

Vid Tapion Tupa nära riks­väg 8 finns ett trev­ligt hus­vagn­sområ­de, som är öppet året om. Väl­kom­men på ett kort besök eller stan­na en längre tid. Vi har säsongsplat­ser för både vin­ter och sommar.