Majoi­tus ja caravan-alue

Etsit­pä mök­kiä, lei­rin­tä­aluet­ta tai huo­net­ta, Tapion Tuval­ta löy­tyy majoi­tus monen­lai­seen tar­pee­seen. Majoi­tus­tar­jon­nas­tam­me löy­tyy mm. Tapion­kei­das-huo­neis­tot, pari­ta­lot, tun­nel­mal­li­nen Pytin­ki, Wäen­tu­pa sekä kesä­käy­tös­sä ole­vat romant­ti­set aitat. Voim­me majoit­taa ker­ral­la kesäl­lä n. 150 hen­keä ja tal­vel­la n. 100 hen­keä. Kaik­ki majoi­tus­ti­lat sijait­se­vat lähel­lä pää­ra­ken­nus­ta. Cara­vaa­na­reil­le löy­tyy kausi­paik­ko­ja ympä­ri vuoden.

Varaa suo­raan meiltä

Vara­tes­sa­si huo­neen suo­raan meil­tä mak­sat edul­li­sim­man hin­nan ja saat jous­ta­vat peruu­tuseh­dot. Huo­ne­mak­sun voit suo­rit­taa saa­pues­sa­si. 
08 466 622 tai tapiontupa@tapiontupa.com.

TAPION­KEI­TAAN HUONEISTOT

4 x 6–8 hen­gen Tapion­kei­das huo­neis­tois­sa mm. 2 makuu­huo­net­ta, tupa­keit­tiö, hel­la, astian­pe­su­ko­ne, mik­ro, jenk­ki­jää­kaap­pi, kah­vin­kei­tin, veden­kei­tin, imu­ri, pyy­kin­pe­su­ko­ne, kui­vaus­kaap­pi, sili­tys­rau­ta, sau­na, wc, tak­ka, kaa­pe­litv, radio, auto­ka­tos, teras­si ja liinavaatteet.

PARI­TA­LOT

6 x 4–6 hen­gen Pari­ta­lo­huo­neis­tot. Huo­neis­tois­sa mm. tupa­keit­tiö, 1 makuu­huo­ne, par­vi, tak­ka, hel­la, astian­pe­su­ko­ne, jenk­ki­jää­kaap­pi, kaa­pe­litv, mik­ro, kah­vin­kei­tin, veden­kei­tin, imu­ri, sau­na, wc ja liinavaatteet.

PYTIN­KI

Aito poh­ja­lais­ta­lo Pytin­ki luo oivat puit­teet majoit­tu­mi­seen esim. ryh­mil­le ja kokous­po­ru­koil­le. Pytin­gis­sä on 6 kpl 2 hen­gen huo­nei­ta ja 2 kpl 4 hen­gen huo­nei­ta. Jokai­ses­sa huo­nees­sa on suih­ku, wc, tv ja lii­na­vaat­teet. Pytin­gin yhtei­ses­sä tuvas­sa on keit­to­le­vy, mik­ro, jää­kaap­pi ja tak­ka. Huo­neet malo-luo­ki­tel­tu *****Bed & Break­fast. Osa huo­neis­ta sijait­see yläkerrassa.

WÄEN­TU­PA

Wäen­tu­vas­sa on 4 x 4 hen­gen huo­nei­ta, jokai­ses­sa huo­nees­sa  on jää­kaap­pi, wc, käsi­suih­ku ja tv, ei lii­na­vaat­tei­ta. Huo­neet sijait­se­vat yläkerrassa.

ROMANT­TI­SET AITAT

Romant­ti­sia ait­to­ja on 2 — 8 hen­gel­le. Aitois­sa on keit­to­le­vy, jää­kaap­pi ja säh­kö­pat­te­ri, ei lii­na­vaat­tei­ta.  Suih­ku- ja wc-tilat sijait­se­vat piha­pii­ris­sä. Aitat ovat vain kesäkäytössä.

LUH­TIAIT­TA­HUO­NE

6 x 2 hen­gen huo­ne. Huo­neis­ta löy­tyy säh­kö­pat­te­ri, ei muka­vuuk­sia eikä lii­na­vaat­tei­ta. Suih­ku- ja wc tilat sijait­se­vat piha­pii­ris­sä. Luh­ti­huo­neet ovat vain kesäkäytössä.

CARA­VA­NA­LUE

Tapion Tuval­la, 8‑tien tun­tu­mas­sa toi­mii ympä­ri vuo­den muka­va cara­va­na­lue. Ter­ve­tu­loa pis­täy­ty­mään tai vie­rai­le­maan pidem­mäk­si­kin aikaa. Meil­lä on kausi­paik­ko­ja niin tal­vel­le kuin kesällekin.