Tai­de­näyt­te­lyt

Pysäh­dy het­kek­si ja nau­ti tai­de-elä­myk­sis­tä sisäl­lä ja ulko­na. Tapion Tuvas­sa jär­jes­te­tään vaih­tu­via tai­de­näyt­te­lyi­tä ja myös piha­pii­ris­tä löy­tyy tai­dok­kai­ta puu­veis­tok­sia ihasteltavaksi.

Näyt­te­lyt ovat vaihtuvia

Kala­jo­ki­laak­son tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly ala­ker­ras­sa.

Näyt­te­lyt ala­ker­ras­sa vaih­tu­vat 4 ker­taa vuo­des­sa.

Ylä­ker­ran kokous/näyttelytilassa vaih­tu­vat tai­de­näyt­te­lyt.

Tapion Tuvan piha­pii­rin sini­si­vel­lin Gal­le­ria avoin­na kesä­kuus­ta syys­kuun puo­leen väliin

Tapion Tuvan yläkerta

Rova­nie­me­läi­sen Vesa Her­ra­sen “Minun Lap­pi­ni” näyt­te­ly 6.7–15.8.2024.

Sini­si­vel­lin-gal­le­ria

Mark­ku Hako­lan tai­det­ta “Luon­toon öljy­vä­rein ja musii­kil­la” 30.9.2024 saakka.

Tapion tuvan alakerta

Kala­jo­ki­seu­dun Tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Kuvat ker­to­vat” elo­kuun lop­puun 2024 saakka.

Näyt­te­lyi­hin vapaa pääsy!