CARA­VA­NA­LUE

Tapion Tuval­la, 8‑tien tun­tu­mas­sa toi­mii ympä­ri vuo­den muka­va cara­va­na­lue. Alu­eel­le on tul­lut kevään aika­na uusia säh­kö­paik­ko­ja lisää. Paik­ko­ja on 50 ja niil­le kul­ku on osit­tain muut­tu­nut. Alue sijait­see hyvien ulkoi­lu­reit­tien äärel­lä Kala­joen Hiek­ka­sär­kil­lä. Ter­ve­tu­loa pis­täy­ty­mään tai vie­rai­le­maan pidem­mäk­si­kin aikaa. Meil­lä on kausi­paik­ko­ja niin tal­vel­le kuin kesällekin.

Hin­nas­to

SFC-jäsen: 27,00 €/vrk
Ei jäsen: 29,00 €/vrk
Säh­kö: 5,60 € /vrk

Ei eril­lis­tä hen­ki­lö­mak­sua cara­van alu­eel­le, vie­res­sä sijait­se­vaan Tapio­lan­di­aan voi ostaa lipun joka voi­mas­sa koko päivän