Lou­nas

Maa­nan­tai 15.7.

Juu­res­keit­toa (L, G)

Kink­ku­kiusaus­ta (L, G)

Tiis­tai 16.7.

Kaa­li­keit­toa (M, G)

Lindt­röm­min mure­ket­ta (M, G)

Kes­ki­viik­ko 17.7.

Kas­vis­keit­toa (L, G)

Broi­ler­kas­ti­ket­ta (M)

Tors­tai 18.7.

Mak­ka­ra­keit­toa (M, G)

Jau­he­li­ha­ma­ka­roo­ni­laa­tik­koa (L)

Per­jan­tai 19.7.

Bataat­ti­keit­toa (L, G)

Mui­kut tomaat­ti­kas­tik­kees­sa (M)

Nak­ki­kas­ti­ket­ta (M)

Lau­an­tai 20.7. (lou­nas poik­keuk­sel­li­ses­ti klo 15 saak­ka)

Kuk­ka­kaa­li­keit­toa (L, G)

Herk­ku­pa­taa (M)

Sun­nun­tai 21.7.

Lohi­keit­toa (L, G)

Pos­sun­fi­let­tä (M)

Aina tar­jol­la salaa­tit ja maus­te­ka­lat, tuvan lei­pää, ruo­ka­juo­ma­na koti­kal­ja, mai­to, mehu, vesi. Joka päi­väl­le tar­jol­la myös glu­tee­ni­ton ja mai­do­ton vaih­toeh­to.
M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon VL=vähälaktoositon

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät kos­ke ravin­to­lan nor­maa­lia toi­min­taa. Ra­vintolat nou­dat­ta­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tu­via vel­voit­tei­ta ja rajoituk­sia.

Ravin­to­lam­me huo­leh­tii oma­val­von­nal­la, että tilois­sa on riit­tä­vän väl­jää ja asi­akkailla on mah­dol­li­suus pitää riit­tä­vä etäi­syys toi­siin asiak­kai­siin. Huolehdim­me koros­tu­nees­ti myös tilo­jem­me hygie­nias­ta.

Ohjeem­me asiak­kail­le:
- Älä tule ravin­to­laan, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta
- Tulet­han vain ter­vee­nä
- Tul­les­sa­si ravin­to­laan desin­fioi tai pese kädet
- Jos aivais­tat tai yskit, käy­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naa. Jos sitä ei ole saa­ta­vil­la, pei­tä suu kyy­när­tai­peel­la.
- Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuuluviin.

 Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.

Hin­nas­to

Lou­nas nou­to­pöy­däs­tä
ma — pe klo 11–15 ja
la — su  klo 11–16

Nou­to­pöy­tä ma- la
12,50 € / aikui­nen
6,50 € / 4–12v
3,50€ / alle 4v
Nou­to­pöy­tä su
17,60€ / aikui­nen
8,30 € / 4–12v
4,50€ / alle 4v

Myös À la car­te ‑lis­tal­tam­me ruo­kaa koko päi­vän.
Hin­nas­to ei ole voi­mas­sa juh­la­py­hi­nä eikä teemaruokailupäivinä.