Lou­nas

Maa­nan­tai 2.10
Kas­vis­keit­toa (L, G)

Lasag­ne­aa (L)

Tiis­tai 3.10
Jau­he­li­ha­keit­toa (M, G)

Broi­le­rin­koi­pia (M)

Kes­ki­viik­ko 4.10
Kana­keit­toa (M, G)

Jau­he­mak­sa­pih­ve­jä (M, G) 

Tors­tai 5.10.

Kala­keit­toa (L, G)

Uuni­mak­ka­raa (L, G)

Per­jan­tai 6.10.

Kesä­kur­pit­sa­keit­toa (L, G)

Pos­sun­sui­ka­le­kas­ti­ket­ta (M)

Lau­an­tai 7.10.
Kuk­ka­kaa­li­keit­toa (L, G)

Liha­mu­re­ket­ta (M)

Sun­nun­tai 8.10.
Lohi­keit­toa (L, G)

Nau­dan­li­ha­kä­ris­tys­tä (M, G)

Aina tar­jol­la salaa­tit ja maus­te­ka­lat, tuvan lei­pää, ruo­ka­juo­ma­na koti­kal­ja, mai­to, mehu, vesi. Joka päi­väl­le tar­jol­la myös glu­tee­ni­ton ja mai­do­ton vaih­toeh­to.
M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon VL=vähälaktoositon

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät kos­ke ravin­to­lan nor­maa­lia toi­min­taa. Ra­vintolat nou­dat­ta­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tu­via vel­voit­tei­ta ja rajoituk­sia.

Ravin­to­lam­me huo­leh­tii oma­val­von­nal­la, että tilois­sa on riit­tä­vän väl­jää ja asi­akkailla on mah­dol­li­suus pitää riit­tä­vä etäi­syys toi­siin asiak­kai­siin. Huolehdim­me koros­tu­nees­ti myös tilo­jem­me hygie­nias­ta.

Ohjeem­me asiak­kail­le:
- Älä tule ravin­to­laan, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta
- Tulet­han vain ter­vee­nä
- Tul­les­sa­si ravin­to­laan desin­fioi tai pese kädet
- Jos aivais­tat tai yskit, käy­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naa. Jos sitä ei ole saa­ta­vil­la, pei­tä suu kyy­när­tai­peel­la.
- Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuuluviin.

 Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.

Hin­nas­to

Lou­nas nou­to­pöy­däs­tä
ma — pe klo 11–15 ja
la — su  klo 11–16

Nou­to­pöy­tä ma- la
11,90 € / aikui­nen
6,30 € / 4–12v
3,20€ / alle 4v
Nou­to­pöy­tä su
17,30€ / aikui­nen
8,00 € / 4–12v
4,20€ / alle 4v

Myös À la car­te ‑lis­tal­tam­me ruo­kaa koko päi­vän.
Hin­nas­to ei ole voi­mas­sa juh­la­py­hi­nä eikä teemaruokailupäivinä.