Lou­nas

MAA­NAN­TAI 6.2

Pinaat­ti­keit­toa (L, G)

Kal­ku­na­pe­ru­na­so­se­laa­tik­koa (L)

TIIS­TAI 7.2

Kas­vis­keit­toa (L, G)

Jau­he­li­ha­kas­ti­ket­ta (M)

KES­KI­VIIK­KO 8.2

Juu­res­keit­toa (L, G)

Nau­dan­li­ha­kas­ti­ket­ta (M)

TORS­TAI 9.2

Kesä­keit­toa (L, G)
Pos­sun­kas­le­ria kas­tik­kees­sa (M, G) 

PER­JAN­TAI 10.2

Mak­ka­ra­keit­toa (M, G) 
Liha­pyö­ry­köi­tä (M)

LAU­AN­TAI 11.2

Kah­den­ka­lan­keit­toa (L, G)

Herk­ku­pa­taa (M)

SUN­NUN­TAI 12.2

Savu­po­ro­juus­to­keit­toa (L, G) 

Uuni­broi­le­ria (M)

Aina tar­jol­la salaa­tit ja maus­te­ka­lat, tuvan lei­pää, ruo­ka­juo­ma­na koti­kal­ja, mai­to, mehu, vesi. Joka päi­väl­le tar­jol­la myös glu­tee­ni­ton ja mai­do­ton vaih­toeh­to.
M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon VL=vähälaktoositon

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät kos­ke ravin­to­lan nor­maa­lia toi­min­taa. Ra­vintolat nou­dat­ta­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tu­via vel­voit­tei­ta ja rajoituk­sia.

Ravin­to­lam­me huo­leh­tii oma­val­von­nal­la, että tilois­sa on riit­tä­vän väl­jää ja asi­akkailla on mah­dol­li­suus pitää riit­tä­vä etäi­syys toi­siin asiak­kai­siin. Huolehdim­me koros­tu­nees­ti myös tilo­jem­me hygie­nias­ta.

Ohjeem­me asiak­kail­le:
- Älä tule ravin­to­laan, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta
- Tulet­han vain ter­vee­nä
- Tul­les­sa­si ravin­to­laan desin­fioi tai pese kädet
- Jos aivais­tat tai yskit, käy­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naa. Jos sitä ei ole saa­ta­vil­la, pei­tä suu kyy­när­tai­peel­la.
- Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuuluviin.

 Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.

Hin­nas­to

Lou­nas nou­to­pöy­däs­tä
ma — pe klo 11–15 ja
la — su  klo 11–16

Nou­to­pöy­tä ma- la
11,50 € / aikui­nen
6,30 € / 4–12v
3,20€ / alle 4v
Nou­to­pöy­tä su
17,30€ / aikui­nen
8,00 € / 4–12v
4,20€ / alle 4v

Myös À la car­te ‑lis­tal­tam­me ruo­kaa koko päi­vän.
Hin­nas­to ei ole voi­mas­sa juh­la­py­hi­nä eikä teemaruokailupäivinä.