Ajan­koh­tais­ta

 • Tapion Tuvan aukio­loai­ka
  Tapion Tupa avoin­na joka päi­vä klo 7–20
 • FAT­BI­KE VUO­KRAUS
  Nyt pyö­räi­le­mään Giant ja Felt — merk­ki­sil­lä vuo­den 2023 mal­lin fat bike pyö­ril­lä 3 tun­tia 35 € 8 tun­tia 55 € Tai säh­kö­avus­tei­sill Säh­kö­pyö­ril­lä vuo­si­mal­lia 2023 Hel­ka­ma jous­to säh­kö fat  Tun­tu­ri jous­to ns. + koko ren­kail­la 3 tun­tia 52 eur ja 8 tun­tia 78 eur Ter­ve­tu­loa liikkumaan!
 • SÄH­KÖ­AU­TON LATAUS
  Tapion Tuvan säh­kö­au­ton lataus­pis­teet nyt toi­min­nas­sa, latauso­pe­raat­to­ri­na toi­mii plu­git. Täl­lä het­kel­lä löy­tyy seu­raa­vat: 50 kw Tri­tium pika­la­taus­tolp­pa ja Garo hidas­la­taus­tolp­pa. Osa lataus­pis­teit­ten käyt­tä­mäs­tä säh­kös­tä on uusiu­tu­vaa, katoil­lam­me sijait­se­vis­ta aurin­ko­pa­nee­leis­ta. Ter­ve­tu­loa lataa­maan, pitä­mään tau­koa tai yöpymään
 • VALO­KUI­TU SAA­VUT­TI TAPION TUVAN
  VALO­KUI­TU SAA­VUT­TI TAPION TUVAN Nyt Tapion Tuvan majoi­tus­ti­lois­sa; Tapion­kei­das huo­neis­tois­sa, Pari­ta­lo­huo­neis­tois­sa sekä Pytin­gis­sä ja myös­kin pää­ra­ken­nuk­sen kokous­ti­lois­sa on nyt kui­tu­liit­ty­mä etä­työ onnis­tuu erinomaisesti!