Ajan­koh­tais­ta

 • Fat­­bi­­ke-vuo­­kraus
  Uusia Giant ja Felt — merk­ki­siä pyö­riä vuo­krat­ta­va­na  3 h 35 € 5 h 55 € Ter­ve­tu­loa liikkumaan!
 • HUOM! AUKIO­LOA­JAT
  Tapion Tupa avoin­na seu­raa­vas­ti: ma-la klo 7.00–20.00 su klo 8–20.
 • TAI­DE­NÄYT­TE­LYIS­SÄ NYT
  Tapion Tuvan ylä­ker­ras­sa Mik­ko Meh­tä­län tai­de­näyt­te­ly “Valoa koh­ti” 15.6.2023 saak­ka. Ala­ker­ras­sa Kala­jo­ki­seu­dun Tai­deyh­dis­tyk­sen kevät­näyt­te­ly “Kesän kepeyt­tä” elo­kuun lop­puun saak­ka. Kah­vi­lan ylä­ker­ras­sa Alnus ry:n met­sä­his­to­ria­näyt­te­ly. Näyt­te­lyi­hin vapaa pää­sy. Tervetuloa!
 • SÄH­KÖ­AU­TON LATAUS
  Tapion Tuval­la ole­vat säh­kö­au­ton lataus­pis­teet ovat tois­tai­sek­si pois­sa käy­tös­sä latauso­pe­raat­to­rin vaih­don vuok­si. Lataus­pis­teet tule­vat heti käyt­töön kun uusi ope­raat­to­ri on asen­ta­nut tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet. Ilmoi­tam­me sivuil­lam­me uuden ope­raat­to­rin heti kun ovat teh­neet toimintapiteet. 
 • VALO­KUI­TU SAA­VUT­TI TAPION TUVAN
  VALO­KUI­TU SAA­VUT­TI TAPION TUVAN Nyt Tapion Tuvan majoi­tus­ti­lois­sa; Tapion­kei­das huo­neis­tois­sa, Pari­ta­lo­huo­neis­tois­sa sekä Pytin­gis­sä ja myös­kin pää­ra­ken­nuk­sen kokous­ti­lois­sa on nyt kui­tu­liit­ty­mä etä­työ onnis­tuu erinomaisesti!