Ajan­koh­tais­ta

 • TAPIO­LAND MAA­UI­MA­LA AVOIN­NA
  Tapio­land avoin­na  su 21.7 klo 12–20 ma 22.7 klo 12–20 ti 23.7 klo 12–20 Liput 7,90 eur/hlö
 • TAI­DE­NÄYT­TE­LYIS­SÄ NYT
  . Tapion Tuvan ylä­ker­ras­sa: Rova­nie­me­läi­sen Vesa Her­ra­sen “Minun Lap­pi­ni” näyt­te­ly 6.7–15.8.2024 Sini­si­vel­lin gal­le­rias­sa: Mark­ku Hako­lan tai­det­ta “Luon­toon öljy­vä­rein ja musii­kil­la” 30.9.2024 saak­ka. Tapion Tuvan ala­ker­ras­sa: Kala­jo­ki­seu­dun Tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Kuvat ker­to­vat” elo­kuun lop­puun 2024 saak­ka. Näyt­te­lyi­hin vapaa pää­sy. Tervetuloa!
 • FAT­BI­KE VUO­KRAUS
  Nyt pyö­räi­le­mään Giant ja Felt merk­ki­sil­lä Fat Bikeil­la 3 tun­tia 35 € 8 tun­tia 55 € Tai Säh­kö­avus­tei­sil­la Hel­ka­ma jous­to Fat Bike Tun­tu­ri jous­to ns. + koko ren­kail­la 3 tun­tia 52 eur ja 8 tun­tia 78 eur Ter­ve­tu­loa liikkumaan!
 • CARA­VAN MAJOI­TUS
  Tapion Tuvan cara­van alu­eel­le tuli uusia paik­ko­ja, samal­la lisät­tiin säh­kö­paik­ko­ja. Uusien paik­ko­jen raken­ta­mi­nen var­mis­tui uuden Kala­joen Hiek­ka­särk­kien ulkoi­­lu-rei­­tis­­tön raken­ta­mi­ses­ta. Ulkoi­lu mah­dol­li­suu­det Tapion Tuvan alu­een majoit­tu­jil­le hel­pot­tuu, lisään­tyy, ja tur­val­li­suus paranee.
 • SAUNA+UINTI TAPIO­LAN­DIAS­SA
  Seu­raa­viin majoi­tuk­siin sisäl­tyy sau­na + uin­ti Tapio­lan­dias­sa tämä tar­jous voi­mas­sa 4.8.2024 saak­ka:  Tapion­kei­das huo­neis­tot, Pari­ta­lo huo­neis­tot, Pytin­ki huo­neet, Wäen­tu­pa huo­neet sekä ait­ta­mö­kit. Seu­raa­viin majoi­tuk­siin sisäl­tyy myös aamu­pa­la: Pytin­ki huo­neet, Wäen­tu­pa huo­neet sekä luh­tiait­ta­huo­neet Majoi­tus­va­rauk­sen voi teh­dä net­ti­va­rauk­sen kaut­ta tai puhe­li­mel­la. Ter­ve­tu­loa meille!