Lap­sil­le

Pik­ku­nal­len lau­ta­nen (M)

Liha­pul­lia, rans­ka­lai­sia ja tuo­re­sa­laat­tia
8,00 €

Kar­hun­po­jan broi­le­ri (L,G)

Broi­le­rin­fi­lee, peru­nat, ker­ma­kas­ti­ket­ta, salaat­ti
10,00 €

Kar­hun­po­jan pih­vi (M,G)

60 g nau­dan ulko­fi­lee­tä, peru­nat ja salaat­tia
11,00 €

Rans­ka­lai­set

Rans­ka­lai­set ja salaat­tia.
8,90 €

Ham­pu­ri­lai­sa­te­ria

Ham­pu­ri­lai­nen rans­ka­lai­sil­la
12,20 €

Ham­pu­ri­lai­nen

8,70 €
Lisä­täyt­teet: ham­pu­ri­lais­pih­vi 1,20 €, mak­ka­ra 1,20 €, juus­to 0,50 €, kanan­mu­na 0,50 €, ana­nas 0,50 €

Aina tar­jol­la salaa­tit ja maus­te­ka­lat, tuvan lei­pää, ruo­ka­juo­ma­na koti­kal­ja, mai­to, mehu, vesi. Joka päi­väl­le tar­jol­la myös glu­tee­ni­ton ja mai­do­ton vaih­toeh­to.
M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon VL=vähälaktoositon

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät kos­ke ravin­to­lan nor­maa­lia toi­min­taa. Ra­vintolat nou­dat­ta­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tu­via vel­voit­tei­ta ja rajoituk­sia.

Ravin­to­lam­me huo­leh­tii oma­val­von­nal­la, että tilois­sa on riit­tä­vän väl­jää ja asi­akkailla on mah­dol­li­suus pitää riit­tä­vä etäi­syys toi­siin asiak­kai­siin. Huolehdim­me koros­tu­nees­ti myös tilo­jem­me hygie­nias­ta.

Ohjeem­me asiak­kail­le:
- Älä tule ravin­to­laan, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta
- Tulet­han vain ter­vee­nä
- Tul­les­sa­si ravin­to­laan desin­fioi tai pese kädet
- Jos aivais­tat tai yskit, käy­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naa. Jos sitä ei ole saa­ta­vil­la, pei­tä suu kyy­när­tai­peel­la.
- Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuuluviin.

 Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.