Tilat juh­lil­le ja kokouksille

Her­kul­li­nen ruo­ka, viih­tyi­sä mil­jöö ja hyvä pal­ve­lu luo­vat muka­van kokous­tun­nel­man. Meil­tä saat osaa­vaa pal­ve­lua ja apua tapah­tu­mie­si suun­nit­te­luun ja jär­jes­tä­mi­seen. Valit­ta­va­na­si on eri kokoi­sia tilo­ja kokouk­sil­le ja juhlille. 

Jär­jes­tä parem­pi kokous

Kokouk­set suju­vat, kun välil­lä syö­dään her­kul­lis­ta ruo­kaa tai juo­daan kah­vit tuo­reen pul­lan kera. Useam­man päi­vän kokouk­sis­sa on hyvä välil­lä tuu­let­taa aja­tuk­sia vaik­ka pie­nel­lä vael­luk­sel­la Sii­po­joen kau­niis­sa luon­nos­sa. Kysy meil­tä myös ideoi­ta parem­man kokous­ko­ke­muk­sen järjestämiseen.

10–20 hen­gen kokous­ryh­mil­le erin­omai­nen majoi­tus­vaih­toeh­to ovat idyl­li­set Pytin­ki ja uudet Tapion­kei­das huo­neis­tot. Pyy­dä tarjous.

Ajan­koh­tais­ta!

Pyy­dä tarjous!

08 466 622 tai tapiontupa@tapiontupa.com

Tapion ylä­ker­ta

Kokous­ti­la 10–60 hen­ki­löl­le
Kokous­ti­las­sa video­tyk­ki, lan­ga­ton internet

Pano­raa­ma­ku­va ylä­ker­ran isos­ta kokoustilasta

Pano­raa­ma­ku­va ylä­ker­ran toi­ses­ta kokoustilasta

Tapion ala­ker­ta

Valoi­sa ja tun­nel­mal­li­nen kokous­ti­la pie­nem­mil­le ryh­mil­le
Kokous­til­ta 5–10 hen­gel­le
Kokous­ti­las­sa video­tyk­ki ja lan­ga­ton internet

Pano­raa­ma­ku­va ala­ker­ran  ravintolasta

Pano­raa­ma­ku­va ala­ker­ran kabinetista

Pytin­ki

Tun­nel­mal­li­ses­sa Pytin­gis­sä majoi­tus­ti­laa 20 hen­ki­löl­le ja yhtei­nen tupa jos­sa onnis­tuu kokouk­set omas­sa rau­has­sa
Tilaan saa­ta­vis­sa videotykki

Tapion Kota

Tapion Tuvan piha­pii­ris­sä on tun­nel­mal­li­nen kota.
Siel­lä onnis­tuu pie­net kokouk­set tun­nel­mal­li­sen tulen kans­sa tai vaik­ka iltaa istuen hyvän poru­kan kanssa.

KOKOUS- JA JUHLAPAKETIT

Mikä­li kokous- tai juh­la­pa­ke­teis­tam­me ei löy­dy sopi­vaa niin otam­me mie­lel­läm­me toi­vo­muk­sen ja teem­me tarjouksen.

Päi­vän kokous

VAIH­TOEH­TO 1
Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet; tulo­kah­vit ja rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä.
2–10 hen­ki­löl­le
11- 60 henkilölle

VAIH­TOEH­TO 2
Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet; tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä ja pää­tös­kah­vit
2–10 hen­ki­löl­le 

Yliyön kokous A

Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet, tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä, ilta­päi­vä­kah­vit,
Kala­jo­ki­nen Pitoa­te­ria nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamu­pa­la, aito koti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä ja päätöskahvit.

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 1
2–4 hen­gen huo­ne Pytin­gis­sä+
4 hlö sau­nal­li­set pari­ta­lot
4–10 hen­ki­löl­le
11–40 hen­ki­löl­le

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 2
Tapion­kei­das loma­huo­neis­tot
4–10 hen­ki­löl­le
11–20 hen­ki­löl­le

Yliyön kokous B

Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet, tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan nou­to­pöy­däs­tä,
ilta­päi­vä­kah­vit, Kala­jo­ki­nen Pitoa­te­ria nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamu­pa­la, aito koti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä ja päätöskahvit.

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 1
2–4 hlö huo­ne Pytin­gis­tä +
4 hlö sau­nal­li­set pari­ta­lot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–40 hen­ki­löl­le

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 2
Tapion­kei­das loma­huo­neis­tot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–20 hen­ki­löl­le

Kah­den yön kokous

Sis. kokous­ti­lan ja ‑väli­neet, tulo­kah­vit, rei­lus­ti poh­ja­lai­sen koti­ruo­ka­lou­naan
nou­to­pöy­däs­tä, ilta­päi­vä­kah­vit, päi­väl­li­nen nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamu­pa­la, aito koti­ruo­ka­lou­nas nou­to­pöy­däs­tä, kokous­kah­vit, Kala­jo­ki­nen Pitoa­te­ria nou­to­pöy­däs­tä, majoi­tus, aamupala

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 1
2–4 hlö huo­ne Pytin­gis­tä +
4 hlö sau­nal­li­set pari­ta­lot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–20 hen­ki­löl­le
21–40 hen­ki­löl­le

MAJOI­TUS VAIH­TOEH­DOL­LA 2
Tapion­kei­das loma­huo­neis­tot
4–10 hen­ki­löl­le
11–15 hen­ki­löl­le
16–20 hen­ki­löl­le

Juh­la­me­nu 1

Nou­to­pöy­däs­tä:

 • nau­dan­pais­ti
 • yrt­ti­kas­ti­ke
 • mehe­vä perunapaistos
 • huna­ja­pork­ka­nat
 • kei­tet­ty parsakaali
 • munat yrt­ti­kas­tik­kees­sa
 • juus­to-kala­sa­laat­ti
 • vih­reä­sa­laat­ti
 • Tapion Tuvan leivät
 • koti­kal­ja, mai­to, vesi
 • kah­vi
 • kar­pa­lo­hyy­te­lö

       

Juh­la­me­nu 2

Kala­pöy­tä

Nou­to­pöy­däs­tä:

 • läm­min kalaruoka
 • graa­vi­lo­hi
 • kala­hyy­te­lö
 • sinap­pi­si­la­kat
 • sit­ruu­na­si­la­kat
 • suu­ta­rin lohi
 • sipu­li­sil­li
 • kalai­nen salaatti
 • vih­reä­sa­laat­ti
 • peru­nat
 • Tapion Tuvan leivät
 • koti­kal­ja, mai­to, vesi
 • tyr­ni­kiis­se­li + kermavaahto

      

 Tilauk­sis­sa ryh­mä­ko­ko vähin­tään 15 hlöä.

Juh­la­me­nu 3

Kala­jo­ki­nen Pitoateria

Nou­to­pöy­däs­tä:

 • liha­pöys­ti
 • kala­ruo­ka
 • peru­nat
 • pork­ka­na­laa­tik­ko
 • lant­tu­laa­tik­ko
 • 3 lajia salaattia
 • 3 lajia maustekalaa
 • puo­luk­ka­sur­vos
 • Tapion Tuvan leivät
 • koti­kal­ja, mai­to, vesi
 • punai­nen hera tai kar­pa­lo­kiis­se­li + kermavaahto