Elä­myk­siä, teke­mis­tä ja näh­tä­vää Kalajoella

Tapion Tuval­ta löy­tyy monen­lais­ta teke­mis­tä ja näh­tä­vää lyhyem­mil­le ja pidem­mil­le ajan­jak­soil­le. Tule yksin tai yhdes­sä naut­ti­maan Kala­joen tar­joa­mis­ta akti­vi­tee­teis­ta.

Ravin­to­la- ja majoi­tus­pal­ve­lui­den lisäk­si löy­dät meil­tä tai­de­näyt­te­lyn ja eri­lai­sia tapah­tu­mia ympä­ri vuo­den. Sii­po­joen ja Kala­joen Hiek­ka­särk­kien upeat luon­to­po­lut alka­vat Tapion Tuval­ta, jon­ne voit suun­na­ta vaik­ka meil­tä vuo­kra­tul­la Fat­bi­ke-pyö­räl­lä. Kesäi­sin vesi­pe­dot voi­vat vir­kis­täy­tyä vesi­puis­tos­sam­me.

Tämä kaik­ki ihan 8‑tien var­res­sa, vain käve­ly­mat­kan pääs­sä muis­ta Kala­joen Hiek­ka­särk­kien palveluista.

Tapio­land — vesi­pe­don unelma

Nau­ti sau­nan löy­lyis­tä, vir­kis­täy­dy altaas­sa tai heit­täy­dy vesi­liu­ku­mäen vietäväksi!

Fat­bi­ke-vuo­kraus

Vuo­kraa Tapion Tuval­ta fat­bi­ke ja tutus­tu lähia­lu­een maas­toi­hin helposti.

Tai­de­näyt­te­lyt

Pysäh­dy het­kek­si ja nau­ti tai­de-elä­myk­sis­tä sisäl­lä ja ulko­na. Tapion Tuvas­sa jär­jes­te­tään vaih­tu­via tai­de­näyt­te­lyi­tä ja myös piha­pii­ris­tä löy­tyy tai­dok­kai­ta puu­veis­tok­sia ihasteltavaksi.

Pai­kal­li­set mahdollisuudet

Sii­po­joen ja Kala­joen Hiek­ka­särk­kien upeat luon­to­po­lut alka­vat Tapion Tuval­ta, jon­ne voit suun­na­ta vaik­ka meil­tä vuo­kra­tul­la Fat­bi­ke-pyö­räl­lä.

Olem­me käve­ly­mat­kan pääs­sä kai­kis­ta Kala­joen Hiek­ka­särk­kien palveluista!

Tapion puo­ti 8‑tien var­rel­la tar­jo­aa asiak­kail­leen lähia­lu­een elin­tar­vik­kei­ta sekä lahjatavaroita.