Pai­kal­li­sia tuot­tei­ta ja elin­tar­vik­kei­ta 8‑tien varresta

Tapion Tuvan puo­dis­sa myy­dään pai­kal­li­sia tuot­tei­ta ja elin­tar­vik­kei­ta. Tääl­lä yksi­löl­li­syys on valt­tia ja käden­tai­dot kunniassa!

Tar­jol­la on tai­do­kas­ta kera­miik­kaa, lah­ja­ta­va­roi­ta, mat­ka­muis­to­ja, käsi­töi­tä ja elin­tar­vik­kei­ta. Meil­lä myös tai­de on osa arkea. Tai­de-elä­myk­sis­tä voi naut­tia sekä sisäl­lä, että ulko­na.

Kur­vaa käy­mään kah­vil­la tai syö­mäs­sä — olem­me ihan 8‑tien varressa.