Loka­la pro­duk­ter och livs­me­del vid riks­väg 8

I Tapion Tupas butik säljs loka­la pro­duk­ter och livs­me­del. Här är indi­vi­dua­li­tet en styr­ka och vär­de­sätts hantverk!

Det finns skickligt gjor­da kera­mikfö­remål, pre­sen­tar­tiklar, sou­ve­ni­rer, hant­verk och livs­me­del. Hos oss är även konst en del av var­da­gen. Du kan nju­ta av kons­tupple­vel­ser både inne och ute.

Sväng in på en kopp kaf­fe eller en bit mat – vi finns precis vid riks­väg 8.