PYTIN­KI

Den genuint öster­bott­nis­ka går­den Pytin­ki är utmärkt för inkvar­te­ring av till exem­pel grup­per och kon­fe­rens­del­ta­ga­re. I Pytin­ki finns sex styc­ken två per­so­ners rum och två styc­ken fyra per­so­ners rum. I alla rum finns dusch, toa­lett, tv och sängklä­der. I Pytin­kis gemen­sam­ma stors­tu­ga finns kokplat­ta, mik­rovåg­sugn, kylskåp och öppen spis. Rum­men är MALO-klas­si­fice­ra­de *Bed & Break­fast. En del av rum­men lig­ger på övervå­nin­gen.
Husd­jur är inte tillåt­na i rummen.

I pri­set ingår: fru­kost och sängklä­der samt van­lig slutstädning