HUS­VAGN­SOMRÅ­DE

Vid Tapion Tupa nära riks­väg 8 finns ett trev­ligt hus­vagn­sområ­de som är öppet året om. Ni är varmt väl­kom­na på ett kort besök eller även för att stan­na en längre tid. Vi har säsongsplat­ser för både vin­ter och sommar.

Pris­list

SFC-mem­ber: 26,50 €/dag
Stan­dard: 28,50 €/dag
Elekt­rici­tet: 7,40 € /dag

Vi tar inte ut någon sepa­rat per­son­lig avgift

Inga för­hands­re­ser­va­tio­ner för husvagnsparken.

Som­mar­tid lig­ger Tapio­lands sim­hall intill hus­vagns­par­ken. Bil­jet­ten kan köpas vid grin­den för 7,70 eur/person, inkl bas­tu och sim­ning. Bil­jet­ten är gil­tig hela dagen.

Bil­jett­pa­ket finns också.