Á la Carte

Fis­ke­gum­mas sik (G,L)

Sik, kall grädd­filsås
20,90 €

Lax a la Tapio (G,L)

Lax, kall grädd­filsås
19,20 €

Broi­ler på Tapios sätt (G,L)

Broi­ler­filé, gräddssås
17,80 €

Biff med lök (G,M)

Gris­filé, stekt lök
17,70 €

Grillstek(G,M)

Gris­filé, krydds­mör
17,70 €

Tapios tass (L)

Gris­filé, skin­ka, ost
18,80 €

Sch­nitzel på Tapios sätt (M)

Gris­filé, ana­nas
18,00 €

Nal­les läc­ker­biff (L,G)

Ox ytter­filé, äde­lost-gräddsås
19,80 €

Löv­biff (M,G)

Ox ytter­filé, krydds­mör
19,40 €

Pap­pab­jörns pep­par­biff (M,G)

Nöt ytter­filé, pep­pars­mör
20,00 €

Sal­lad tall­rik (G)

9,90 €

Vege­ta­risk tall­rik (L)

Grön­saks­bif­far, pota­tis, varmt til­lägg, sal­lad
16,20 €


M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon VL=vähälaktoositon

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät kos­ke ravin­to­lan nor­maa­lia toi­min­taa. Ra­vintolat nou­dat­ta­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tu­via vel­voit­tei­ta ja rajoituk­sia.

Ravin­to­lam­me huo­leh­tii oma­val­von­nal­la, että tilois­sa on riit­tä­vän väl­jää ja asi­akkailla on mah­dol­li­suus pitää riit­tä­vä etäi­syys toi­siin asiak­kai­siin. Huolehdim­me koros­tu­nees­ti myös tilo­jem­me hygie­nias­ta.

Ohjeem­me asiak­kail­le:
- Älä tule ravin­to­laan, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta
- Tulet­han vain ter­vee­nä
- Tul­les­sa­si ravin­to­laan desin­fioi tai pese kädet
- Jos aivais­tat tai yskit, käy­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naa. Jos sitä ei ole saa­ta­vil­la, pei­tä suu kyy­när­tai­peel­la.
- Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuuluviin.

 Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.

Till­be­hör:

välj bland föl­jan­de tillbehörsalternativ

- kokt potatis 

- stekt potatis

- pota­tisklyf­tor

- pom­mes frites

- ris

- vit­löks­po­ta­tis (L)