Pik­ku nälkään

Pyt­ti­pan­nu (G, L)

Pais­te­tut peru­nat, mak­ka­raa, pais­tet­tu kanan­mu­na, salaattia

11,30

Ham­pu­ri­lai­sa­te­ria

Ham­pu­ri­lai­nen rans­ka­lai­sil­la
12,20 €

Rans­ka­lai­set

Rans­ka­lai­set salaatilla

8,90 €

Ham­pu­ri­lai­nen

8,70 €
myös seu­raa­vil­la lisä­täyt­teil­lä: ham­pu­ri­lais­pih­vi 1,20 €, mak­ka­ra 1,20 €, juus­to 0,50 €, kanan­mu­na 0,50 €, ana­nas 0,50 €

Muna­kas ja salaattia

3 munan muna­kas
11,30€
Lisä­täyt­teet: kink­ku 1€, mak­ka­ra 1€, juus­to 1€, tomaat­ti 1€

Aina tar­jol­la salaa­tit ja maus­te­ka­lat, tuvan lei­pää, ruo­ka­juo­ma­na koti­kal­ja, mai­to, mehu, vesi. Joka päi­väl­le tar­jol­la myös glu­tee­ni­ton ja mai­do­ton vaih­toeh­to.
M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon VL=vähälaktoositon

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät kos­ke ravin­to­lan nor­maa­lia toi­min­taa. Ra­vintolat nou­dat­ta­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tu­via vel­voit­tei­ta ja rajoituk­sia.

Ravin­to­lam­me huo­leh­tii oma­val­von­nal­la, että tilois­sa on riit­tä­vän väl­jää ja asi­akkailla on mah­dol­li­suus pitää riit­tä­vä etäi­syys toi­siin asiak­kai­siin. Huolehdim­me koros­tu­nees­ti myös tilo­jem­me hygie­nias­ta.

Ohjeem­me asiak­kail­le:
- Älä tule ravin­to­laan, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta
- Tulet­han vain ter­vee­nä
- Tul­les­sa­si ravin­to­laan desin­fioi tai pese kädet
- Jos aivais­tat tai yskit, käy­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naa. Jos sitä ei ole saa­ta­vil­la, pei­tä suu kyy­när­tai­peel­la.
- Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuuluviin.

 Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.