Ryh­mil­le

Lou­nas

Päi­vit­täin vaih­tu­va mau­kas lou­nas noutopöydästä.

MA — LA 12,20 € / hlö
SU 17,60 € / hlö

Eri­kois­ruo­ka­päi­vi­nä hin­nat eivät voimassa.

Juh­la­me­nu 1

Nou­to­pöy­däs­tä:

Nau­dan­pais­ti
Yrt­ti­kas­ti­ke
Mehe­vä peru­na­pais­tos
Huna­ja­pork­ka­nat
Kei­tet­ty par­sa­kaa­li
Munat yrt­ti­kas­tik­kees­sa
Juus­to-kala­sa­laat­ti
Vih­reä­sa­laat­ti
Tapion Tuvan lei­vät
Koti­kal­ja, mai­to, vesi
Kah­vi
Kar­pa­lo­hyy­te­lö

Juh­la­me­nu 2

Kala­pöy­tä

Nou­to­pöy­däs­tä:

läm­min kala­ruo­ka
graa­vi­lo­hi
kala­hyy­te­lö
sinap­pi­si­la­kat
sit­ruu­na­si­la­kat
suu­ta­rin lohi
sipu­li­sil­li
kalai­nen salaat­ti
vih­reä­sa­laat­ti
peru­nat
Tapion Tuvan lei­vät
koti­kal­ja, mai­to, vesi
tyr­ni­kiis­se­li + kermavaahto

Juh­la­me­nu 3

Kala­jo­ki­nen Pitoa­te­ria

Nou­to­pöy­däs­tä:

Liha­pöys­ti
Kala­ruo­ka
Peru­nat
Pork­ka­na­laa­tik­ko
Lant­tu­laa­tik­ko
3 lajia salaat­tia
3 lajia maus­te­ka­laa
Puo­luk­ka­sur­vos
Tapion Tuvan lei­vät
Koti­kal­ja, mai­to, vesi
Punai­nen hera TAI kar­pa­lo­kiis­se­li + kermavaahto

Aina tar­jol­la salaa­tit ja maus­te­ka­lat, tuvan lei­pää, ruo­ka­juo­ma­na koti­kal­ja, mai­to, mehu, vesi. Joka päi­väl­le tar­jol­la myös glu­tee­ni­ton ja mai­do­ton vaih­toeh­to.
M=maidoton, G=gluteeniton, L=laktoositon VL=vähälaktoositon

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set eivät kos­ke ravin­to­lan nor­maa­lia toi­min­taa. Ra­vintolat nou­dat­ta­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tu­via vel­voit­tei­ta ja rajoituk­sia.

Ravin­to­lam­me huo­leh­tii oma­val­von­nal­la, että tilois­sa on riit­tä­vän väl­jää ja asi­akkailla on mah­dol­li­suus pitää riit­tä­vä etäi­syys toi­siin asiak­kai­siin. Huolehdim­me koros­tu­nees­ti myös tilo­jem­me hygie­nias­ta.

Ohjeem­me asiak­kail­le:
- Älä tule ravin­to­laan, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta
- Tulet­han vain ter­vee­nä
- Tul­les­sa­si ravin­to­laan desin­fioi tai pese kädet
- Jos aivais­tat tai yskit, käy­tä ker­ta­käyt­tö­ne­nä­lii­naa. Jos sitä ei ole saa­ta­vil­la, pei­tä suu kyy­när­tai­peel­la.
- Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuuluviin.

 Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.