CARA­VAN PAIK­KO­JA LISÄÄ

Uusien cara­van paik­ko­jen raken­ta­mi­nen on käyn­nis­sä, Tapion Tuvan cara­van pai­kois­ta osa n. 14 kpl muut­tuu toi­seen koh­taa tule­van rei­tis­tö-ali­ku­lun takia. Cara­van paik­ko­ja tulee uusia täl­le kesäl­le noin 20 kpl:tta Säh­kö­paik­ko­ja ja piha­va­lais­tus­ta tulee myös­kin lisää.

Laa­jen­nuk­sen joh­dos­ta myös kausi­paik­ko­ja tulee lisää kesäl­le sekä tal­vel­le Kesäl­le 2024 kausi­paik­ko­ja on vie­lä vapaana.